Zelena shema slovenskega turizma

Občina Šentjur se je  pridružila ostalim točkam v Sloveniji, ki so sodelovale na  nacionalnem pozivu Slovenske turistične organizacije za pospeševanje in presojo trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovanega Zelena shema slovenskega turizma ali Slovenia Green in pridobila prestižni srebrni znak, ter se s tem uvrstila v družino prepoznavnih slovenskih  turističnih destinacij.

            

Znak je rezultat kontinuiranega, načrtnega teamskega dela občine Šentjur in številnih institucij in deležnikov v občini, ki udejanjajo začrtano pot v smeri trajnostnega turizma.

Zelena shema slovenskega turizma, ki se izvaja pod okriljem Slovenske turistične organizacije pomeni celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji. Projekt sledi dobro prepoznavnemu sloganu »I feel Slovenia« tako pripisuje še dopolnjujočo zgodbo »Zelena. Aktivna. Zdrava.« Oznaka Slovenia Green Destination bo celotno destinacijo Šentjur pozicionirala kot okolju in družbi prijazno destinacijo na slovenskem, predvsem pa na evropskem in globalnem trgu.

Seveda pa znak pomeni nadaljno zavezo in napore v smeri ohranjanja začrtanih standardov, nenehnih izboljšav in predvsem velik izziv na področju podjetništva, ki bo ta znak lahko s pridom uporabljalo kot neko zagotovilo kvalitete naše destinacije. Znak Slovenia Green je namreč  prepoznaven in priznan znak tako v evropskem kot svetovnem prostoru.


ZELENA ZAVEZA ŠENTJUR


Skrbno in odgovorno z naravo, lokalnim okoljem
in dobrinami v destinaciji ŠENTJURTOUR


ZELENI NAPOTKI ZA OBISK ZELENE DESTINACIJE ŠENTJUR


POVABILO PONUDNIKOM VARČUJMO Z ENERGIJO


IZJAVA


KAKO TURISTIČNO PONUDBO OBČINE ŠENTJUR VIDIJO OBISKOVALCI


KAJ O VPLIVIH TURIZMA NA NJIHOVO ŽIVLJENJE MISLIJO PREBIVALCI OBČINE ŠENTJUR


ZA TRAJNOSTNO NARAVNANE LOKALNE TURISTIČNE VODNIKE OBČINE ŠENTJUR


ZELENI DNK


POROČILO O IZVAJANJU TRAJNOSTNEGA TURIZMA V OBČINI ŠENTJUR V LETU 2020


SMENICE ZA NAČRTOVANJE DOSTOPNOSTI


SPREMLJANJE TRAJNOSTNIH KAZALNIKOV


MONITORING SUSTAINABILITY INDICATORS

SPREMLJANJE TRAJNOSTNIH KAZALNIKOV - DOPOLNITEV

INFOGRAFIKA


GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.031981° Zemljepisna dolžina: 14.529676°
SHIFT + A