Župnijska cerkev sv. Magdalene v Lazah pri Dramljah

Cerkev predstavlja stavbo s tipično poznobaročno zasnovo iz srede 18. stoletja. Ima centralno ladjo s kupolo, kateri sledijo na vzhodu prezbiterij v obliki trilista, kapela s kapasto kupolo in zakristija. Veliki oltar je baročno delo iz srede 18. stoletja, ostali trije oltarji so iz 19. stoletja. Prvotni zvonik se je leta 1809 porušil, novega pa so postavili čez dve leti.

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.2724213° Zemljepisna dolžina: 15.388103°
SHIFT + A