Partizanska bolnica Zima

Spomenik humanosti in vrednot narodnoosvobodilnega boja.

Partizanska bolnica Zima je spomenik humanosti. Podzemni bunker, skrit v težko prehoden gozd Šohta, je služil za zdravljenje ranjenih partizanov od avgusta 1944 do februarja 1945.

Bolnico so kot podzemni bunker zgradili domačini leta 1944 po naročilu štaba XIV. divizije. Prostor so poiskali v gozdu Šohta. Tu je bila zagotovljena voda in možnost zakrivanja sledov dostopa v zimskih mesecih. V neposredni bližini so postavili bunker za hrano, za evakuacijo ranjencev pa še dodatni bunker pri Marija Dobju. Zdravnik je bil dr. Gabrijel Hrušovar – Drago.
Partizanska bolnica Zima je spadala v sanitetni odsek IV. operativne cone na območju med Celjem – Poljčanami – Slovenskimi Konjicami in Vojnikom. Potreba po njej se je pokazala zaradi intenzivnejšega delovanja Bračičeve in Tomšičeve brigade poleti leta 1944.

Prve ranjence je bolnišnica sprejela avgusta 1944. V času delovanja bolnišnice se je tu zdravilo 124 ranjencev. Februarja 1945 je bila odkrita, a so ranjence pravočasno premestili na varno. 
  
Bolnico so obnovili leta 1976. 

Lokacija: 

V Cerovcu – v gozdu ob avtocestnem počivališču Zima (v smeri proti Ljubljani, za izvozom Dramlje). 

Dostop:

Do partizanske bolnice Zima vodi krožna pohodniška pot Blagovna in označena planinska pot XIV. divizije.

Avtomobil parkirajte na avtocestnem počivališču Zima (iz mariborske smeri takoj za izvozom Dramlje). Na koncu parkirišča tlakovana pot vodi proti gozdu. Ko prečkate varovalno ograjo, se držite leve. Pred nadvozom nad avtocesto, ki ga ne smete prečkati, se napotite naravnost v gozd. Kmalu boste zagledali večjo označevalno tablo.

Z avtom se lahko pripeljemo tudi po lokalni cesti iz Trnovca ali iz Žepine. 
 

Informacije:
Krajevna skupnost Blagovna
telefon: +386 (0)3 748 90 10, 031 704 980
e-naslov: ksblagovna@siol.net

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.257745910382° Zemljepisna dolžina: 15.363263646484°
SHIFT + A