Partizanska bolnica Zima

Bolnico so kot podzemni bunker zgradili domačini leta 1944 po naročilu štaba XIV. divizije. Prostor so poiskali v gozdu Šohta. Tu je bila zagotovljena voda in možnost zakrivanja sledov dostopa v zimskih mesecih. V neposredni bližini so postavili bunker za hrano, za evakuacijo ranjencev pa še dodatni bunker pri Marija Dobju. Zdravnik je bil dr. Gabrijel Hrušovar – Drago.
Partizanska bolnica Zima je spadala v sanitetni odsek IV. operativne cone na območju med Celjem – Poljčanami – Slovenskimi Konjicami in Vojnikom. Potreba po njej se je pokazala zaradi intenzivnejšega delovanja Bračičeve in Tomšičeve brigade poleti leta 1944.
Prve ranjence je bolnišnica sprejela avgusta 1944. V času delovanja bolnišnice se je tu zdravilo 124 ranjencev. Februarja 1945 je bila odkrita, a so ranjence pravočasno premestili na varno. 
  
Bolnico so obnovili leta 1976. 


Lokacija: 

v Cerovcu – v gozdu ob avtocestnem počivališču Zima (iz celjske smeri pred izhodom za Dramlje). 

Dostop: Avtomobil parkirajte na avtocestno počivališče Zima (iz mariborske smeri takoj za izvozom Dramlje). Na koncu parkirišča vas tlakovana pot vodi proti gozdu. Ko prečkate varovalno ograjo, se držite leve. Pred nadvozom nad avtocesto, ki ga ne smete prečkati, se napotite naravnost v gozd. Kmalu boste zagledali večjo označevalno tablo.

Dostop je mogoč tudi:

- peš s kmetije Žonta (15 min)
- z avtom po cesti iz smeri Žepina (3 km)  
 

Informacije:
Krajevna skupnost Blagovna
telefon: +386 (0)3 748 90 10, 031 704 980
e-naslov: ksblagovna@siol.net

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.031981° Zemljepisna dolžina: 14.529676°
SHIFT + A