Župnijska cerkev sv. Jurija v Šentjurju z župniščem

Kategorije: sakralna dediščina

Prva omemba kraja Šentjur je povezana s cerkvijo sv. Jurija v listini iz leta 1340. Sedanjo cerkev so na lokaciji zgodnjegotske cerkve zgradili med letoma 1708 in 1721.

Prva omemba kraja Šentjur je povezana s cerkvijo sv. Jurija v listini iz leta 1340. Sedanjo cerkev so na lokaciji zgodnjegotske cerkve v Zgornjem trgu zgradili med letoma 1708 in 1721. Po izročilu je objekt gradil mariborski gradbenik Fuchs, a se je sprl in gradnjo zapustil. Zvonik je bil prizidan v letih 1760-63. Patrocinij cerkve dokazuje, da je na tej dominantni legi, že od romanike dalje izpričan sakralni objekt. Cerkev predstavlja tip baročne stavbe z ladjo in stranskimi kapelami in prizidanim zvonikom. Oltar je oblikovan v neorenesančnem stilu, večina opreme je iz 19. stol., slike križevega pota so delo Janeza Šubica, glavni in stranska oltarja Ivana Šubica, oltarna slika pa Janeza Wolfa.

Pod cerkvijo je župnišče, nadstropna, podkletena, sedemosna, simetrično koncipirana stavba z bogato fasadno členitvijo. Je lep primer poznobaročne arhitekture, ki nakazuje klasicistične elemente. Zgrajena je bila leta 1780, na kar opozarja bogat portal z medaljonom, v katerem je napis in letnica. Stavba je bila zgrajena po načrtih stavbenika Franca Fuchsa iz Maribora.

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.2218333° Zemljepisna dolžina: 15.3971747°
SHIFT + A