Spominska soba Daniela Artička

Ljubiteljski pisatelj in zbiratelj ljudskega slovstva na Kozjanskem

Daniel Artiček je bil pisatelj in raziskovalec ljudskega slovstva na območju Žusma in širšega Kozjanskega. Njegov opus je impresiven in obsega čez 40 literarnih del. Skoraj vsa so zbrana in predstavljena v spominski sobi v nekdanjem mogočnem šolskem poslopju v Dobrini. Njen osrednji element je velika starinska omara, ki naj bi nekoč bila v lasti žusemskih graščakov. Na stenah so razstavljena številna priznanja, ki jih je Artiček prejel za svoje zasluge. Z ogledom kratkega filma pa lahko bolje spoznamo njegovo življenje.

Spominska soba je v nekdanjem šolskem poslopju v Dobrini (Dobrina 7, 3223 Loka pri Žusmu).

Ogled spominske sobe je mogoč po vnaprejšnjem dogovoru.

Več informacij:
Društvo Izviri Dobrina
031 509 828

TIC Šentjur
03 749 25 23 ali tic@turizem-sentjur.com

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.142409057876° Zemljepisna dolžina: 15.483989874245°
SHIFT + A