Obeležje na Resevni

Na pragu svobode je 18. marca 1945 na Resevni padlo junaške smrti 80 borcev NOV; ves 2. bataljon Kozjanskega odreda s komandantom Andijem Šepetavcem na čelu, zaščitni vod okrajnega komiteja KPS s komandirjem Slapšakom Gajstom in več drugih aktivistov OF.

 Tu počivata mlada junaka - partizana Cvetka Jerin - članica pokrajinskega komiteja SKOJ za Štajersko, in Dušan Lah - pomočnik načelnika veterine pri glavnem štabu NOB Slovenije. Padla sta 18. marca 1945 za svobodo in srečo mladih rodov.

Mladi borci - naši vzori

Nikoli več vojne

Dosti je bilo prelivanja krvi

Hočemo mir in svobodo

                      Mladina

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.193962° Zemljepisna dolžina: 15.370294°
SHIFT + A