Javni razpis za vlaganje v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Spoštovani,

Prijazno vas vabimo, da si pogledate javni razpis za vlaganje v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti.

Predmet razpisa je krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno preoblikovanje, ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti turizmu. Pri projektu sledite strateškim usmeritvam na področju slovenskega turizma in sicer razvoju trajnostnega, avtentičnega, butičnega turizma, ki temelji na kakovostnih produktih in izkoriščanju izjemnih naravnih potencialov. Poudarek je na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo pozicionirajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost. Namen razpisa je spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid.19 in priprava zelenega,digitalnega, odpornega okrevanja gospodarstva.

Upravičenci so: mikro, mala, srednje velika in velika podjetja registrirana za gospodarsko dejavnost,ki so organizirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki ali zadruge z določenimi omejitvami glede na sklop A ali B razpisa.

Rok oddaje vlog je 10. 2. 2022

Več informacij najdete na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-vlaganja-v-kakovostno-in-trajnostno-preoblikovanje-slovenskega-turizma-za-krepitev-njegove-odpornosti/

Za morebitno svetovanje in pomoč smo vam na voljo tudi na Razvojni agenciji Kozjansko.

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.031981° Zemljepisna dolžina: 14.529676°
SHIFT + A