Župnijska cerkev sv. Martina na Ponikvi

Cerkev stoji na vzhodnem robu vasi Ponikva. Prvotno je bila na tej lokaciji arhivsko izpričana že romanska cerkev. Današnja, baročna, je bila zgrajena med letoma 1732 in 1758, dve leti kasneje pa je bila tudi posvečena in spada med cerkve sladkogorskega tipa. Pravokotni ladji z nadzidanim zvonikom sledi enako visok, ožji prezbiterij, ki ima na severni strani prizidano kapelo in shrambo. Cerkev obiskovalce preseneča s svojo velikostjo, saj njena celotna dolžina znaša kar 35 m in njena širina 18 m. V notranjosti nas navdušuje bogata baročna oprema – monumentalna prižnica slovite rezbarske družine Mersijev ter freske Jakoba Brolla, ki jih je ustvaril leta 1890. Med pomembno cerkveno opremo spada tudi srebrn Slomškov kelih ter relikvija svetega križa, ki je vdelana v kristal.

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.2535189° Zemljepisna dolžina: 15.4464875°
SHIFT + A