Cerkev sv. Rozalije v Zlatečah pri Šentjurju

Baročna stavba iz 17. stoletja je nastala po epidemiji kuge (l. 1645), najprej prezbiterij, nato ladja. Kot gradbeni material so uporabili kamenje iz bližnjega gradu Anderburg. Kapelo sv. Antona Padovanskega so k cerkvi prizidali leta 1746. Na njenem oboku so freske Franca Jelovška. Cerkev krasi pet oltarjev. Glavni je posvečen sv. Rozaliji in je eden lepših baročnih zlatih oltarjev v tem delu. Cerkev krasi tudi prižnica z upodobljenimi štirimi evangelisti. Izjemnih dimenzij je košati lestenec, izdelan okoli leta 1850, šlo naj bi za izdelek loških steklarn. Posebno mesto na cerkvi imajo rezljana vrata. Glavna vrata na zahodni strani so dvokrilna in nosijo letnico 1670. Sočasno so bila izdelana še enokrilna vrata, ki krasijo severno in južno stran cerkve. Gre za ena najlepših ohranjenih vrat.
Zvon iz zvonika cerkve sv. Rozalije je spodbudil šentjurskega skladatelja Gustava Ipavca, da je napisal skladbo Iz stolpa sem.

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.2292357° Zemljepisna dolžina: 15.3752418°
SHIFT + A