Cerkev sv. Ahacija v Stopčah

Kraj Stopče se v virih prvič omenja 22. junija 1318. Cerkev je bila verjetno zgrajena v drugi polovici 17. stoletja. Sestavljajo jo ladja, na jugu pozidana kapela, prezbiterij s posnetimi ogli, zvonik in zakristija. Zlati oltar sv. Ane je iz konca 17. stoletja. V zvoniku cerkve je je zanimiv najmanjši zvon, ki naj bi bil pripeljan iz rifniškega gradu. Ljudsko izročilo govori, da so s tem zvonom klicali kmete na tlako. Okoli cerkve je bilo v kroniki izpričano pokopališče, na katerem so leta 1813 pokopali 10 francoskih vojakov.

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.21447172637° Zemljepisna dolžina: 15.424374617969°
SHIFT + A