Kostanjev drevored na Ponikvi

Dvojni drevored divjih kostanjev (Aesculus hippocastanum L.) je vodil do nekdanje graščine Ponikva (Ponigl) in je bil sestavni del graščinskega vrta iz druge polovice 19. stoletja. Danes je ohranjena skrajšana poteza, leta 1997 delno dopolnjena z novimi drevesi. Sestavlja ga 33 dreves višine do 22 m in premerom debla starejših dreves med 60 in 105 cm. Drevored je bil poškodovan in vrzelast, zato se je leta 2009 pričelo izvajati strokovno sanacijo in obnovo. Ob tej priliki se je vrzeli zasadilo z več novimi mladimi drevesi.
 
Navadni divji kostanj je doma v severni Grčiji in Albaniji, konec 19. stoletja pa je bil eno najbolj priljubljenih okrasnih dreves evropskih parkov in drevoredov.
Drevored ima status oblikovane naravne vrednote lokalnega pomena (5839), vpisan je v register vrtnoarhitekturne dediščine (EŠD 11908) in je od leta 1993 z občinskim odlokom zavarovan kot naravni spomenik (Uradni list RS, št. 45/93).

Od leta 2009 drevored upravlja Turistično olepševalno društvo Ponikva.
 

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.2500829° Zemljepisna dolžina: 15.4316124°
SHIFT + A