Turistična kmetija Marjetka

Na turistični kmetiji Marjetka gostom nudimo doma pridelano hrano in pijačo. Naše panoge so raznolike, saj se ukvarjamo z govedorejo, prirejo mleka, svinjerejo ter rejo piščancev. Pohvalimo se lahko tudi z vinom iz lastne kleti in domačim jabolčnim sokom.

Sprejmemo manjše ali pa večje družbe do 50 oseb.

Gričevnata okolica ponuja možnosti za pohodništvo. V bližini je hrib s cerkvijo Sv. Uršule, do Žičke kartuzije pa je slabih 5 km.

Informacije:

Marjeta Kolar
Pletovarje 9a
3222 Dramlje
Telefon: 041 371 583
E-pošta: tkmarjetka@gmail.com
 

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.2891467° Zemljepisna dolžina: 15.4231813°
SHIFT + A