Cerkev sv. Vida v Šentvidu pri Planini

V osnovi je cerkev gotska in je bila omenjena leta 1414. Današnjo podobo je dobila pretežno v baroku, sočasna je tudi oprema. Iz tega obdobja sta tudi zvonik z letnico 1737 in prezbiterij. V letu 1847 so prizidali južno kapelo in zakristijo. Velik, spodaj kvadraten, zgoraj oktogonalen zvonik je na zahodu predzidan pravokotni ladji z enako visoko južno kapelo. Tristrano zaključen prezbiterij je malce ožji od ladje, a enako visok. Na zunanjščini je rekonstruirana baročna arhitekturna poslikava. Celotna notranjščina je obokana, poslikana je s figuralno dekorativno slikarijo.

V tej cerkvi naj bi se po legendi poročila celjski grof Friderik Celjski in Veronika Deseniška.

GPS koordinate

Zemljepisna širina: 46.0949376° Zemljepisna dolžina: 15.4321817°
SHIFT + A